Αξιοθέατα
scroll down

Σπήλαιο της Θεόπετρας

Το Σπήλαιο Θεόπετρας είναι μια σπηλιά στούς σχηματισμούς των βράχων των Μετεώρων, με αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στην είσοδο υπάρχει πέτρινος τοίχος ο οποίος κλείνει τα δύο τρίτα από την είσοδο του σπηλαίου. Χτίστηκε πριν από 23.000 χρόνια, ίσως ως εμπόδιο κατά το κρύο και τον αέρα.

Το σπήλαιο αυτό είναι το πρώτο που ανασκάπτεται στη Θεσσαλία και το μόνο μέχρι στιγμής σε όλη την Ελλάδα με συνεχείς ανθρωπογενείς επιχώσεις που ξεκινούν από τη Μέση Παλαιολιθική Εποχή και φθάνουν μέχρι το τέλος της Νεολιθικής (3000 π.Χ.). Η σημαντικότητα της χρονολογικής αυτής συνέχειας έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά μπορούμε στον ελλαδικό χώρο να δούμε τη μετάβαση από τον Παλαιολιθικό στο Νεολιθικό τρόπο ζωής. Μεταξύ άλλων, στο σπήλαιο βρέθηκαν λίθινα εργαλεία Παλαιολιθικής – Μεσολιθικής και Νεολιθικής Εποχής, κεραμικά ευρήματα Νεολιθικά, οστέινα εργαλεία, κοσμήματα από όστρεο, ένα μοναδικό για τον ελλαδικό χώρο χρυσό κόσμημα της Παλαιολιθικής, της Μεσολιθικής και της Νεολιθικής περιόδου, καθώς και τα περίφημα ανθρώπινα αποτυπώματα της Θεόπετρας που χρονολογούνται στα 130.000 χρόνια πριν από σήμερα και αποτελούν σπανιότατο εύρημα όχι μόνο για τον ελλαδικό αλλά και για τον ευρωπαϊκό χώρο.

<h3>Γέφυρα Της Σαρακίνας</h3>
Η γέφυρα της Σαρακίνας βρίσκεται 1 χλμ. ΒΔ του ομώνυμου χωριού νότια της Καλαμπάκας. Πρόκειται για τη γέφυρα της Πέτρας στη Σαρακίνα Τρικάλων, που χαρακτηρίζεται ως ένα σπάνιο μνημείο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των πρώτων μεταβυζαντινών χρόνων.

Η γέφυρα κατασκευάστηκε τον 16ο αιώνα (1520) από τον μητροπολίτη Λαρίσης Βησσαρίων Β’. Στην αρχική της μορφή η γέφυρα είχε έξι τόξα, με μεγαλύτερο το τρίτο από την αριστερή (ανατολική) όχθη, κάτω από το οποίο διέρχεται η βαθύτερη κοίτη του Πηνειού ποταμού. Σήμερα σώζονται τα τέσσερα ημικυκλικά τόξα, ενώ στη θέση εκείνων που κατέρρευσαν το 1970 κατασκευάστηκαν άλλα από σκυρόδεμα. Είναι το πιο αξιόλογο και σημαντικό μνημείο τέχνης, της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, στο νομό Τρικάλων. Σε εργασία της για τα πέτρινα γεφύρια της περιοχής, η πολιτικός μηχανικός, καθηγήτρια του ΑΠΘ, Μ. Καραβεζύρογλου, χαρακτηρίζει τη γέφυρα της Σαρακίνας ως σημαντικό μνημείο, όχι μόνο για τον Θεσσαλικό Κάμπο αλλά και για τον ευρύτερο ελληνικό και βαλκανικό χώρο, λόγω της εντυπωσιακής της μορφής και ευστάθειας, χάρη στην οποία διασώθηκε μέχρι σήμερα.

Ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Ο βυζαντινός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποτελεί σημείο αναφοράς και λατρείας για όλους τους πιστούς. Bρίσκεται στην παλαιά πόλη της Καλαμπάκας, ανηγέρθη μεταξύ 10ου και 11ου αιώνα πάνω στα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Είναι ρυθμού τρίκλιτης βασιλικής μικτού τύπου, έχει υπερυψωμένο και φωτισμένο το μεσαίο κλίτος του νάρθηκα και το τρίβηλο.

Ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου είναι τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική που απολήγει σε τρεις κόγχες ανατολικά. Το κεντρικό κλίτος είναι υπερυψωμένο. Τα κλίτη χωρίζονται μεταξύ τους με εναλλαγή πεσσών και κιόνων, ενώ ο εσωνάρθηκας επικοινωνεί με το κεντρικό κλίτος μέσω τριβήλου ανοίγματος. Ο εξωνάρθηκας είναι μεταγενέστερος.

Παλαιός Οικισμός του Καστρακίου

Βρίσκεται μεταξύ Καλαμπάκας και Μετεώρων, κυριολεκτικά στη σκιά των βράχων και είναι το πλέον ανεπτυγμένο τουριστικά χωριό του νομού Τρικάλων.Μικρό γραφικό χωριό, φωλιασμένο στην αγκαλιά των πελώριων βράχων που μοιάζουν να το προστατεύουν, παλαιός οικισμός Καστρακίου παρουσιάζει αξιόλογο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Το Καστράκι έχει παλαιά και πλούσια ιστορία. Διατηρούνται μέχρι σήμερα πολλά έθιμα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει η αναρρίχηση με σκοινί στο εκκλησάκι του Αη – Γιώργη του Μαντηλά.

Η επιχείρησή μας που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, χρηματοδοτείται από τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ”» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η Δράση «ΑΝΑΣΑ» στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Tα σχόλια σας